Tuesday, February 13, 2018

పద్మినీ ...


పద్మినీ ...
********


ప్రాతఃకాలసమయంలో 
తొలి రవికిరణం ఉదయించే చోట 
నే... కూర్చుని తెల్లని కాగితాలలో 
నఖశిఖ పర్యంతపు ఊహా నాయికలను
ప్రసవించుచున్నాను .. !!

అప్పుడే ఓ అసందర్భ స్వరమేదో 
నా శ్రవణమునకు తాకింది..!!

తెలియకుండానే నా హృదయం ఆ 
స్వర సాన్నిధ్యమునకు ప్రాకులాడింది.. 
తల పైకెత్తి చూచాను చతుర్ధశినాటి చంద్రోదయాన్ని 
రవి కిరణం మెల్ల మెల్లగా చీల్చుకు వస్తోంది.. !!
నా చుట్టూరా కలియతిరిగాను 
ఆ స్వర జాడ కానరాలేదు.. 
అడుగులేసుకుంటూ ముందుకు కదిలాను ..
అక్కడో క్రీడా సరస్సు కనిపించింది.. 
సమీపమునకు చేరాను .. 
సరస్సుకు ఓ ప్రక్కన బంగారు మెట్లను పోలి వున్నాయి.. 
ఆ మెట్లపై లలిత సంగీతంలోని శివరంజని రాగాన్ని 
ఆలపిస్తోందో ముదిత.. !!

ఏమా కంఠ మాధుర్యము 
ఏమా లలాట లావణ్యము .. 
నిశ్చలంగా నిల్చుని చూస్తూ వుండిపోయానలా .. !!

ఏమైనా పద్మినీ జాతి స్త్రీ దేవతా స్వరూపిణే
మరోసారి రుజువైనది ఈమెను చూచిన నాకు.. 
ఆమె నుదురు మేనకను పోలి కస్తూరి తిలకంచే శోభిల్లుచున్నది..
ముఖ సౌందర్యం తళ తళ మెరయుచున్న పున్నమి కాంత మణిలా 
విచ్చుకున్న పద్మం లా, చిరునవ్వు మోము తో 
వెన్నెల కాంతివలె స్పష్టంగా వుంది.. 
ముంగురులేమో ఊగే మేఘాలవలె, 
నెమలి పింఛమువలె, తుమ్మెద బారుల్లా 
వెంట్రుకలు సోయగాలై వ్యాపించబడి వున్నాయి..
ఆ కనుబొమ్మలు ధనస్సుల్లా వంగి, చూపులు శరములను 
ఎక్కుపెట్టి నేరుగా ఉల్లమునకు సంధిస్తున్నాయి .. 
ఆమె నేత్రాలు తెల్లతామర రేకులను 
నల్ల కలువ రేకులను కలగలుపుకొని 
లేడి కన్నులను ధిక్కరించుచునట్లున్నాయి.. 
ఆమె నాశిక సంపంగి మొగ్గవలె, కాడికి కట్టిన నాగలివలె 
దున్నేందుకు సిద్దములా వుంది.. 
అధరములు దోర దొండ పండ్లలా, 
అమృత రసాన్ని స్రవిస్తూన్నాయి .. 
ఆమె కంఠం శంఖంలా.. సంపంగి చెట్టు కాండంలా వుంది.. 
స్తనములు పూర్ణకుంభములవలే 
నడుం మడతలు తరంగం వలె, 
నూగారు తుమ్మెద చాళ్ళలా సోయగంగా వున్నవి.. 
లోతు తెలియని ఉదర నాభి పొక్కిలి ప్రస్పుటంగా
కనులకు కనువిందు గావిస్తోంది.. 
కటీరముల బరువుకు ఆమె నడుము 
ఇంద్రధనువులా వంపులు తిరిగి వుంది.. 
పిక్కలు బంగారు సన్నాయిలను పోలి ప్రకాశవంతంగా వున్నాయి.. 
పాదాలు పద్మాలవలె, వేళ్ళు చివుర్లవలె 
బంగారు కాంతులను వెదజల్లుతున్నాయి.. 
నిజంగానే ఆమె ఓ అద్బుత క్షేత్రం, అజరామర రూపం 
ఆమె సౌందర్యాతిశయాన్ని చూస్తే 
మానవ మాత్రులే కాదు..
దేవాదిదేవతలు సైతం ముగ్ధులై ముడుచుకుపోతారు.. !!
శుద్ధ సువర్ణచ్చాయ గల ఆ దేహం, 
ఆ రూపురేఖా విలాసాలు,
కిన్నెర కాంతలను తల తన్నే విధంగా వున్నాయి.. !!

Written by : Bobby Nani

No comments:

Post a Comment